Công ty CP Thương mại & Sản xuất cơ khí môi trường Hương Giang Chuyên sản xuất, cung cấp các sản phẩm thiết bị môi trường.

1 - Các hình ảnh về nhà xưởng của công ty

3 - Các hình ảnh công nhân đang sản xuất

2 - Các hình ảnh về kho hàng

4 - Các hình ảnh về đội vận chuyển